Home » Arbejdsmiljø » Tilfredse medarbejdere sikrer øget produktivitet

Tilfredse medarbejdere sikrer øget produktivitet


Der er gevinst at høste, hvis du, som virksomhedsleder, sætter medarbejdernes velbefindende i fokus.

Det afspejles ofte på bundlinjen, hvis medarbejderne ikke føler sig værdsatte. Det resulterer i et nemlig i et dårligt arbejdsmiljø, som hverken er godt for medarbejdere, ledelse eller selve forretningen. Det er altså vigtigt, at ledelsen formår at skabe et godt (og dermed også produktivt) arbejdsmiljø, som de ansatte trives i.

Først og fremmest er det vigtigt, at lederen er positiv, hvis også medarbejderne skal være det. Lederens måde at være på smitter nemlig af på medarbejderne, viser undersøgelser. Han skal med andre ord fremstå som en rollemodel, der formår at bringe inspiration på arbejdspladsen.

Den transformative ledelsesmodel skaber gevinst på bundlinjen

Ovenstående ledelsesform kaldes for transformativ, og kan bedst betegnes som en ledelsesform, der er så inspirerende, at den motiverer medarbejderne til at få lyst til at bidrage til noget, der er større end dem selv; dét der gavner virksomheden – og altså se bort fra egne interesser.

Udenlandsk forskning peger på, at transformationsledelse medvirker, at medarbejderne ikke er lige så udbrændte, at der er bedre trivsel på arbejdspladsen samt færre depressive symptomer. Altså; folk er gladere for deres job, hvis ledelsen formår at virke motiverende.

Medarbejdernes indsats skal anerkendes

Det er vigtigt, at ledelsen formår at rose medarbejdernes indsats. Generelt er det noget, lederne skal være bedre til, hvis den dårlige stemning på kontoret skal væk. Og her handler det altså ikke udelukkende om at give ros. Faktisk slet ikke. Det er nemlig her, der er mange ledere, der misforstår, hvad anerkendelse egentlig går ud på.

Ros handler om at værdsætte en bestemt handling og give udtryk for det – en handling, der skaber resultater. Anerkendelse går derimod ud på at værdsætte, hvad medarbejderne gør; at lægge mærke til de gode hensigter, der ligger til baggrund for de ansattes handlinger, uanset hvorledes udfaldet af denne handling end måtte være.

Det er ikke det færdige resultat, der skal roses, men i stedet den intention, der ligger til grund for handlingen. Formår lederen at gøre dette, så vil han få en selvstændig og engageret medarbejder.

Der er mange måder, hvorpå dette kan gøres. Det kan blandt andet gøres ved at invitere på forskellige firmaudflugter, en årlig sommerfest eller andet, samt gøre anerkendelsen til en fast integreret del af arbejdslivet.

Hav en klar vision

Det første skridt på vejen mod en sund tilfredshed blandt medarbejderne, er ved at opstille en helt klar vision for virksomheden. Herefter er det op til lederen at finde ud af, hvordan disse mål opnås. Samtidig er det op til lederen at definere, hvordan hver enkelt medarbejder passer ind i den store helhed, der fælles arbejder for at nå målet.

Check Also

strukturering af tid

Strukturer din arbejdsdag, som du selv ønsker og bliv mere effektiv

I dag er der mange, der går meget op i, at de får mest muligt …