Home » Arbejdsmiljø » Sådan skabes der et bedre miljø på arbejdspladsen

Sådan skabes der et bedre miljø på arbejdspladsen


Sådan skaber du et bedre arbejdsmiljø Man bruger omkring en tredjedel af døgnets 24 timer på arbejdspladsen, og det er derfor essentielt, at der er et ordentligt arbejdsmiljø. Det gælder fysisk såvel som psykisk.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Det gode arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Folk er forskellige, og derfor kræver det en indsats at skabe et miljø, som alle arbejdspladsens medarbejdere trives i. De fleste danskere arbejder otte timer om dagen fem dage om ugen.

Den tid, der bliver brugt på arbejdspladsen er en væsentlig procentdel af medarbejdernes tilværelse, så det er op til ledelsen at stille det rigtige udstyr til rådighed, ligesom det er ledelsens ansvar, at medarbejderne trives.

Typiske fejl på kontoret

Nogle tror, at det ikke udløser skader i kroppen, når man arbejder på kontor. Man får da ikke skader af at sidde stille? Det er en fejlagtig påstand. Sidder man ved sin computer i otte timer hver dag, bliver det en fastlåst arbejdsstilling.

Skuldrene er fastlåst, når man arbejder ved computer. Det skyldes, at kroppen kun bruger små bevægelser, når musen og tastaturet anvendes. Dermed har nakken også en fastlåst position. Det stiller store krav til det udstyr, der er til rådighed – eksempelvis kontorstolen, der skal være ergonomisk og opfordre til bevægelse. Det er vigtigt, at man kan skifte stilling, når man sidder i den.

Det psykiske arbejdsmiljø betyder også noget

Det er vigtigt, at alle medarbejdere er glade for at gå på arbejde, og her er det ikke kun det fysiske arbejdsmiljø, der er af betydning. Det psykiske arbejdsmiljø er det, der motiverer medarbejderne. Det skaber et bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede, så de bedre er i stand til at komme igennem deres opgaver.

Et godt psykisk arbejdsmiljø bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket kan bidrage positivt til bundlinjen. Men hvordan skaber man egentlig det positive arbejdsmiljø, som de ansatte trives i? Det kan man gøre ved at lave forskellige arrangementer – eksempelvis som et professionelt eventbureau står for.

Sørg for, at alle medarbejdere behandler hinanden pænt, taler pænt til hinanden og føler sig værdsatte. Det handler om den kultur, der er i virksomheden, men mest af alt handler det om at skabe tillid og tryghed. Sørg for, at alle føler sig hørt, og at medarbejderne ikke behandles forskellige på baggrund af hierarki og status. Alle skal have det godt.

Check Also

pause

Kontinuerlige pauser i løbet af arbejdsdagen skaber effektivitet

Der er stor forskel på, hvordan folk arbejder bedst. Derfor er der også stor forskel …