Home » Dagpenge og kontanthjælp » Netbanken er en besparelse for både dig og bankerne

Netbanken er en besparelse for både dig og bankerne


Førhen måtte vi ned i banken, hver gang der skulle hæves kontanter eller betales regninger. Den er er heldigvis forbi for længst. Det er i nogle tilfælde en udfordring for den ældre del af befolkningen, men generelt er de fleste glade for netbanken, for det sparer først og fremmest en masse tid.

På den anden side er bankerne også begejstrede for udviklingen. De stigende lønninger gør det til en stor udgiftspost at have bankpersonale siddende ved kassen, så danskernes omfattende brug af netbanken giver anledning til store besparelser.

Hvad er netbank for en størrelse?

Som ordet næsten også antyder, er der tale om et hjælpemiddel, der lader os udføre de fleste bankforretninger via Internettet. Det kan ske fra enten computer, tablet eller telefon, og man kan således sidde hjemme i stuen med sin netbank. Selve udformningen af netbanken og de tilgængelige funktioner varierer fra bank til bank, men de grundlæggende funktioner med kontoovervågning, betaling af regninger og overflytning af penge mellem konti er fælles for alle bankerne. Arbejder med fra en computer, er det som regel nok at gå ind på bankens hjemmeside. Den nødvendige software er normalt allerede tilgængelig på computeren, og eventuelle manglende filer hentes mere eller mindre automatisk ned. Hvis der er tale om at skulle tilgå netbanken fra tablet eller mobil, er det som regel en anelse mere omstændeligt første gang. Her skal man nemlig have fat på bankens app, som skal downloades og installeres. Ikke alle banker tilbyder mobilbank endnu, men det er efterhånden en selvfølge hos alle større banker. Særligt de yngre generationer efterspørger muligheden for mobilbank, så der er ingen tvivl om, at alle banker tilbyder denne service inden længe.

Udvidede funktioner og muligheder i netbanken

Som tidligere nævnt forefindes de mest basale funktioner i alle bankernes netbank-systemer, men en del banker tilbyder også en lang række udvidede services. Eksempelvis tilbyder mange banker forskellige former for overvågninger af kontoen, hvor man kan få tilsendt en SMS eller en e-mail, hvis der hæves eller indsættes beløb over en nærmere defineret grænse. Det giver en god tryghed i dagligdagen, og er endvidere meget praktisk, hvis man ofte modtager indbetalinger. På den måde slipper man for at skulle logge sig ind hver gang.

Mange netbanker giver også i større eller mindre grad mulighed for at handle værdipapirer, kommunikere med bankrådgiveren og oprette eller lukke ekstra tillægskonti, hvis der er brug for mere overblik. En ret udbredt funktion er også automatisk identifikation af udgiftsposterne, hvor netbanken selv regner ud, om udgiften er gået til benzin eller husleje. Man kan typisk selv gå ind og definere posterne mere præcist, og på den måde kan man få et forbedret løbende overblik.

Netbank og sikkerhed

Den stigende grad af digitalisering gør dagligdagen lettere og mere effektiv for os alle, men desværre øger det også de kriminelles muligheder for adgang. Netbanken må dog siges at være utrolig sikker, og der er så vidt vides ikke kendte eksempler på, at hackere er lykkedes med at bryde ind via netbanken. I dag fungerer adgangen til alle netbanker med NEM-id og nøglekort, og det har vist sig at være et utrolig sikkert og velfungerende system. Man bør selvfølgelig opbevare sit nøglekort forsvarligt, ligesom brugernavne og adgangskoder bør opbevares forsvarligt og separat.

Check Also

Sådan opbygger du et økonomisk sikkerhedsnet som lønmodtager

Et økonomisk sikkerhedsnet prioriteres højere end nogensinde før. Såfremt du er lønmodtager, kan du opbygge …