Home » Arbejdsmiljø » Arbejdsskadeforsikring – dine rettigheder i arbejdstiden

Arbejdsskadeforsikring – dine rettigheder i arbejdstiden


Det er lovpligtigt for din arbejdsgiver at tegne en arbejdsskadeforsikring, der sikrer de ansatte erstatning ved arbejdsulykker og arbejdsskader. Uanset sikkerhedsprocedurer og omhyggelighed indtræffer uheldet med mellemrum – uanset om man arbejder med farlige maskiner eller blot pådrager sig en museskade. Forsikringen skal med få undtagelser tegnes for alle ansatte – også deltidsansatte, midlertidigt ansatte og ved ulønnet arbejde.

Hvad dækker arbejdsskadeforsikringen?

Enhver arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter behandler henvendelsen.

For at blive anerkendt som en arbejdsskade, skal skaden være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, og skaden skal være sket på grund af dit arbejde. Der kan være en række undtagelser til de to betingelser – for eksempel ved redning af menneskeliv, ved vennetjenester og ved arbejde i udlandet.

Bliver skaden anerkendt som en arbejdsskade, skal forsikringen i henhold til lovgivningen give ret til:

  • Dækning af behandlingsudgifter
  • Erstatning for varige mén
  • Erstatning for tab af arbejdsevne
  • Dødsfaldsdækning

Afhængigt af, hvilket selskab forsikringen er tegnet hos, vil man kunne få en eller flere af følgende dækninger:

  • Briller/kontaktlinser
  • Akut krisehjælp
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Udgifter til forundersøgelse på privathospital

 

Er jeg også dækket i fritiden?

En arbejdsskadeforsikring dækker kun uheld og skader, der sker i arbejdstiden. Derfor vælger de fleste at tegne en privat ulykkesforsikring, uanset om man er dækket af en arbejdsskadeforsikring eller ej.

Ulykkesforsikringen dækker ved ulykker, som forsikringsselskaberne definerer som ”pludselige hændelser, som forårsager personskade”.

Det vil sige, at den private ulykkesforsikring ikke dækker skader, som skyldes sygdom, psykisk lidelse mv. Mange selskaber dækker dog invaliditet som følge af meningitis hos børn.

Alle selskaber udbetaler erstatning for varigt mén, hvor erstatningen afhænger af den forsikringssum, du vælger, når forsikringen tegnes. Desuden er der mulighed for at tegne en dødsfaldsdækning, der udbetales til de efterladte ved død.

Mange selskaber giver erstatning ved tandskader som følge af et ulykkestilfælde. Det er dog kun de færreste, der giver erstatning ved tyggeskader.

De fleste selskaber dækker også nødvendige udgifter til kiropraktik og lægeordineret fysioterapi. Nogle dækker også udgifter til psykologbehandling og giver brilleerstatning.

Heltid eller fritid?

Hvis du er pensionist eller arbejdsledig eller i det hele taget ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du ikke tegne en separat fritidsulykkesforsikring, men har kun mulighed for at tegne en heltidsulykkesforsikring, som er lidt dyrere end fritidsulykkesforsikringen.

Langt de fleste vælger dog at tegne en heltidsulykkesforsikring, uanset om de er omfattet af en arbejdsskadeforsikring.

Det hænger sammen med, at det historisk har vist sig i nogle tilfælde at være vanskeligt at få anerkendt arbejdsskader. Desuden er sagsbehandlingstiden lang og erstatningerne er i nogle tilfælde en del lavere end de erstatninger, der udbetales af den private ulykkesforsikring. Nogle advokatfirmaer reklamerer endda med, at de kan hjælpe med at få den rigtige erstatning fra arbejdsskadeforsikringen.

Derfor vil forsikringsselskaberne typisk også anbefale dig under alle omstændigheder at tegne en heltidsulykkesforsikring, også selv om du har lønnet arbejde.

Forsikringsselskaberne skal dog kende din beskæftigelse for at indplacere dig i den rigtige fareklasse. Det har betydning for prisen på den forsikring, du tegner.

Få hjælp til at finde den rigtige ulykkesforsikring her.

 

 

Check Also

pause

Kontinuerlige pauser i løbet af arbejdsdagen skaber effektivitet

Der er stor forskel på, hvordan folk arbejder bedst. Derfor er der også stor forskel …