Home » Arbejdsmiljø » Arbejdsmiljøet kan aflæses på bundlinjen
I love my job concept. Cactus in pot on grey table

Arbejdsmiljøet kan aflæses på bundlinjen


I takt med at danske og udenlandske virksomheder er blevet mere og mere moderne – og de på samme tid typisk er ude efter de skarpeste hoveder – er arbejdsmiljøet blevet en vigtig del af den proces, som handler om at tiltrække de rigtige mennesker. Eksempelvis vil du se, at mange innovative virksomheder i deres jobopslag gør opmærksom på, at de også vægter de sociale aspekter af arbejdslivet højt.

Det kan være, at der er en eller flere årlige fester. Eller også er der fredagsbar en gang om måneden, hvor de ansatte sammen kan mødes over en øl eller en sodavand og diskutere både store og små emner. På den måde er virksomheden også med til at styrke det fælles bånd blandt de ansatte, hvilket i sidste ende gerne skulle føre til et godt arbejdsmiljø og gavne alle parter.

Det fysiske arbejdsmiljø

Når talen falder på det fysiske arbejdsmiljø, er der flere elementer, der spiller en rolle for definitionen af dette. For det første kan du tale om, at de ydre rammer er af en sådan standard, at de ansatte uden risiko for liv og lemmer kan bevæge sig rundt i bygningen. Det gælder altså om at finde en bygning, som egner sig godt til erhverv – og alt efter branche vil kravene til sådan en arbejdsplads være vidt forskellige.

Udover de ydre rammer er det også vigtigt, at de ansatte sidder på ordentlige kontorstole og ved ergonomisk korrekte borde. Det har nemlig vist sig, at koncentrationen og dermed produktiviteten øges, når de ansatte på en arbejdsplads gives optimale forhold. Arbejdspladsen går også forrest med et godt eksempel og viser, at den kerer sig om sine ansatte og deres helbred, når den sørger for, at alle har gode arbejdsbetingelser. Vi skal nemlig huske på, at mange danskerne har dårlig ryg forårsaget af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og almindeligt slid.

Det psykiske arbejdsmiljø

Når det derimod drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø, forholder det sig ganske anderledes, og hele diskussionen er meget mere kompleks.

Det psykiske arbejdsmiljø drejer sig om de forhold, som har direkte eller indirekte indflydelse på de ansattes psykiske velbefindende. Der er desværre eksempler på arbejdspladser, hvor det psykiske arbejdsmiljø gør, at de ansatte meget hurtigt giver op og finder sig et andet sted at arbejde. Der kan eksempelvis være tale om mobning, eller også hersker der en dårlig ånd på stedet på grund af uløste konflikter og ulmende uvenskaber.

Det betyder, at der hele tiden skal ansættes nye mennesker, hvilket har stor betydning for den kontinuitet og den røde tråd, som du må formode, at ledelsen på arbejdspladsen ønsker at føre ud i livet. Det kan nemlig ikke lade sig gøre at skabe sammenhæng på en arbejdsplads, hvor de ansatte i utide forlader den synkende skude. Og det er også derfor, at det alle er forhold, som enhver leder af en virksomhed skal tage meget alvorligt.

Hvad kan du selv gøre?

På mange arbejdspladser er der ansat en tillidsmand, som du kan rette henvendelse til, hvis du synes, at der er brug for at se arbejdsmiljøet efter i sømmene. Det kan både dreje sig om fysiske eller psykiske forhold på arbejdspladsen, som er problematiske og derfor kræver en nærmere undersøgelse.

Du er også almindeligvis velkommen til at rette henvendelse til din fagforening, der kan give dig gode råd og vejledning, hvis du står i en situation, som du har svært ved at overskue. Dertil kan du også tage tyren ved hornene og selv adressere de problemer, du måtte støde på.

Det viser sig oftest, at sladder og problemer, der opstår på en arbejdsplads, forårsages af langvarig murren i hjørnerne, hvor ingen ansatte har turdet tage et ansvar for situationen. Det kan lette meget på stemningen, hvis der blot er én enkelt ansat, som tager bladet fra munden og opmuntrer de øvrige ansatte til at indgå i en dialog om det opståede problem. På den måde kan I alle være med til at skrue op for det gode og konstruktive arbejdsmiljø.

Check Also

pause

Kontinuerlige pauser medfører højere produktivitet på jobbet

Der findes mange tilgange til, hvordan man opnår den højeste produktiv på jobbet. Der findes …